Būvniecības likums

2015. gada 29. oktobrī LCB piedalījās Starpministriju sanāksmē par Vispārīgiem būvnoteikumiem.

2015. gada 7. augustā Biedrība LCB izsūtīja Ekonomikas ministrijai, Satiksmes ministrijai, VAS "Latvijas Valsts ceļi" vēstuli, iebilstot PRET grozījumiem Vispārīgajos būvnoteikumos iekļaut valsts galvenos un reģionālos autoceļus, kā arī tranzīta ielas 1.pielikuma sadaļā Autoceļi un ielas un III grupas inženierbūvēs.

2015. gada 18. maijā LCB piedalījās Starpministriju sanāksmē par Vispārīgiem būvnoteikumiem.

2015. gada 7. aprīlī LCB piedalījās Ekonomikas ministrijas sanāksmē par Vispārīgo būvnoteikumu grozījumiem un iesniegtajiem priekšlikumiem no Satiksmes ministrijas un Biedrības LCB.

2015. gada 26. martā LCB nosūtīja vēstuli Valsts sekretāru sanāksmei,  Ekonomikas ministrijai,  Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentam par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”” (VSS-227).

Autoceļu uzturēšana

2015. gada 13. oktobrī LCB piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā par ceļu stāvokli un finansējumu to uzturēšanai.

2015. gada 7. jūlijā saņemta Satiksmes ministrijas atbildes vēstule, kurā tiek uzskaitīti jau zināmi MK noteikumi un regulas uz kurām balsta ceļu uzturēšanas izcenojuma esošo procesu.

2015. gada 19. jūnijā saņemta VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" atbildes vēstule, kurā balstās uz jau zināmiem normatīvajiem aktiem savu ceļu uzturēšanas darbu cenu noteikšanai.

2015. gada 20. maijā LCB nosūtīja vēstuli Satiksmes ministram A.Matīsam, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", VAS "Latvijas Valsts ceļi", Konkurences padomei par darbu izcenojumiem autoceļu uzturēšanai, salīdzinot cenas starp LAU līgumā noteiktām, LCB aptaujā uzzinātām un LVC publiskotajām.

2015. gada 27. martā saņemta Iepirkumu uzraudzības biroja atbildes vēstule, kurā uzkaita normatīvo dokumentu punktus uz kuriem balstās LAU deleģēšanas līgums.

2015. gada 13. martā saņemta Konkurences padomes atbildes vēstule, kurā norāda, ka VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 2014.g. 1. pusgadā nodrošinājis papildu peļņu apm. 1,9 milj. EUR apmērā un Deleģēšanas līgums kā ekskluzīvu tiesību piešķiršana LAU var radīt monopola cenu veidošanos un citas problēmas, kas saistītas ar tirgus varas izmantošanu.

2015. gada 6. februārī LCB nosūtīja vēstules Konkurences padomei un Iepirkumu uzraudzības birojam par godīgas konkurences izvērtēšanu autoceļu uzturēšanā valstī.

2015. gaad 28. janvārī LCB piedalījās Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē par likumības revīzijas „Valsts kapitālsabiedrību darbības valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas jomā likumības un izmaksu efektivitātes izvērtējums” ieteikumu ieviešanu.

LVC Paraugnolikums būvniecībā

2015. gada 28. jūlijā LCB Biedru pārstāvji tikās ar LVC darba grupā, lai pārrunātu LCB vēstulē  iesniegtos priekšlikumus.

2015. gada 19. jūnijā LCB nosūtīja vēstuli VAS "Latvijas Valsts ceļi" par sagatavotajiem priekšlikumiem par Iepirkuma nolikumu atklātam konkursam būvdarbu veikšanai ar ārvalstu finanšu  instrumentu līdzfinansējumu.

2015. gada 16. jūnijā notika LCB Darba grupas sapulce par Iepirkuma nolikumu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

2015. gada 29. aprīlī LCB piedalījās Starpministriju sanāksmē par iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

2015. gada 2. aprīlī biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” nosūtīja vēstuli Valsts sekretāru sanāksmei,  Zemkopības ministrijai,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par iebildumiem pret Valsts sekretāru sanāksmē 2015. gada 19. martā izsludinātajiem grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (VSS-249).

LCB aicina Ceļu satiksmes drošības padomi skatīt jautājumu par Autoceļu fonda atjaunoša

Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” (LCB) aicina 26. janvāra Ceļu satiksmes drošības padomes sēdes darba kārtībā papildus iekļaut arī jautājumu „Par Autoceļu fondu atjaunošanu un tā ietekmi uz ceļu drošību valstī”. Tāpat LCB lūdz Ceļu satiksmes drošības padomi iesniegt valdībā un Saeimā LCB izstrādātos grozījumus Autoceļu likumā par Autoceļu fonda atjaunošanu.

 „Latvijas Ceļu būvētājs” uzskata, ka drošību uz autoceļiem nosaka ne tikai to savlaicīga un rūpīga kopšana ziemas apstākļos, bet arī ilgtermiņa stratēģijas esamība autoceļu sakārtošanai un tās konsekventa realizācija. Pēdējo 12 gadu pieredze ceļu apsaimniekošanā liecina, ka vienīgais veids, kā pie tādas nonākt, ir Autoceļu fonda atjaunošana.