Ceļu nozares finansējums

2017. gada 20. decembrī Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Biedrība LCB, ziņojuma par Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.g. izskatīšanā, vērsa deputātu uzmanību ceļu nozares saistībai ar ekonomisko attīstību valstī kopumā.

2017. gada 13. novembrī LCB apmeklēja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) sēdi par grozījumiem likumā "Par Autoceļiem".

2017. gada 9. novembrī sniegts LCB viedoklis Autoceļu padomes sēdē par ceļu pārvaldības modeļa, nepieciešamo sasaisti ar prognozējamu finansējumu.

2017. gada 30. oktobrī LCB iesūtīja Valsts kancelejai vēstuli, kurā iebilda pret ceļu nozarē sasniedzamo mērķu nesamazināšanu. (atrodams šeit)

2017. gada 9. oktobrī Biedrība LCB jau otro gadu iesniedza Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei Portfeli ar ceļu nolietojuma aktiem (atrodams šeit) Saeimas deputātiem un skaidrojošas infografikas par nepadarīdo ceļu būvdarba apjomu, ceļu lietotāju samaksāto nosokļu lielo apjomu, kas nenonāk pilnībā atpakaļ ceļu uzlabošanai, ceļu nozares finansējuma izmaiņām 2020. gadā, kad nebūs vairs pieejami jauni Eiropas Savienības līdzekļi.

2017. gada 9. oktobrī Biedrība LCB Saeimas frakcijas Zaļo un Zemnieku savienība vadītājam A.Brigmanim iesniedza vēstuli (atrodama šeit) par ceļu un tiltu nozarē gaidāmo starujo finansējuma kritumu 2019. un 2020. gadā, ja netiks pieņemti drosmīgi lēmumi pārmaiņām nozarē. Tāpat frakcijai tika atgādināts pirms 12. Saeimas vēlēšanām noslēgto vienošanos par Ceļu fonda atjaunošanu un finansējuma novirzīšanu nozarei no ceļu lietotāju samaksātajiem nodokļiem. Kā arī tika nodotas skaidrojošas infografikas par nepadarīdo ceļu būvdarba apjomu, ceļu lietotāju samaksāto nosokļu lielo apjomu, kas nenonāk pilnībā atpakaļ ceļu uzlabošanai, ceļu nozares finansējuma izmaiņām 2020. gadā, kad nebūs vairs pieejami jauni Eiropas Savienības līdzekļi.

2017. gada 9. oktobrī Biedrība LCB nosūtot vēstuli Saeimas frakcijas "Vienotība" vadītājai S.Āboltiņai (atrodams šeit) atgādināja par noslēgto vienošanos pirms 12. Saeimas vēlēšanām stap partiju un nozaru asociācijām par Ceļu fonda atjaunošanu un finansējuma novirzīšanu nozarei no ceļu lietotāju samaksātajiem nodokļiem. Kā arī tika nodotas skaidrojošas infografikas par nepadarīdo ceļu būvdarba apjomu, ceļu lietotāju samaksāto nosokļu lielo apjomu, kas nenonāk pilnībā atpakaļ ceļu uzlabošanai, ceļu nozares finansējuma izmaiņām 2020. gadā, kad nebūs vairs pieejami jauni Eiropas Savienības līdzekļi.

2017. gada 9. oktobrī Biedrība LCB nodeva Saeimas frakcijas Visu Latvijai – Tēvzemei un brīvībai/LNNK vadītājam R.Dzintaram vēstuli (atrodama šeit), kurā pauda neizpratni par partijas atteikšanos vienoties ar ceļu nozari turpmākai sadrbībai un izklāstīja ceļu nozares esošo situāciju, kad nodokļi netiek sasaitīti ar to ieviešanas sākotnējiem mērķiem, bet pati ceļu nozare jau 2020. gadā sagaidīs draudīgu finansējuma iztrūkumu. Kā arī tika nodotas skaidrojošas infografikas par nepadarīdo ceļu būvdarba apjomu, ceļu lietotāju samaksāto nosokļu lielo apjomu, kas nenonāk pilnībā atpakaļ ceļu uzlabošanai, ceļu nozares finansējuma izmaiņām 2020. gadā, kad nebūs vairs pieejami jauni Eiropas Savienības līdzekļi.

2017. gada 3. oktobrī Biedrība LCB Ministru kabineta sēdē aizstāv Autoceļu fonda atjaunošanu un ceļu lietotāju samaksāto nodokļu sasaisti ar nozares finansējumu.

2017. gada 13. septembrī Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē LCB vēršu uzmanību uz ceļu nozares nozīmīgumu Latvijas iekšējās sasniedzamības un telpiskās mobilitātes plānā.

2017. gada 15. jūnijā Ministru kabineta sēdē tiek izklāstīti ceļu un tiltu nozares problēmjautājumi.

2017. gada 12. aprīlī sniedza Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas departamentam vērtējumu par Transporta attīstības pamatnostādnēs noteiktiem rādītājiem, kas pašlaik nav sasniegti (atrodama šeit).

2017. gada 23. martā LCB nosūtīja vēstuli Finanašu minstrei D.Reizniecei-Ozozlai, Satiksmes ministram U.Augulim par kritisko situāciju ceļu un tiltu nozarē 2019. un 2020. gadā. vidēja termiņa budžeta ietvarā 2018., 2019. un 2020. gadā (atrodama šeit).

2017. gada 28. februārī LCB piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komitejas sēdē par ilgtspējīgu autoceļu finansējuma modeli, kurā sniedza prezentāciju par ceļu finansējuma krīzi.

2017. gada 23. janvārī Biedrība LCB iesniedza vēstuli Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājam V.Orlovam, Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas priekšsēdētājai L.Straujumai (atrodams šeit) par kritisko situāciju NAP uzdevumu izpildē un MK nevēlēšanos to mainīt.

2016. gads:

2016. gada 13. decembrī LCB iesūtīja vēstuli Satiksmes ministram U.Augulim, Satiksmes ministrijas Valsts sekretāram K.Ozoliņam, Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktoram T.Vectirānam (atrodama šeit) par Informatīvo ziņojumu par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu.

2016. gada 17. oktobrī Biedrība LCB iesniedza Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei Portfeli ar ceļu nolietojuma aktiem Saeimas deputātiem (vēstule atrodams šeit).

2016. gada 13. septembrī LCB nosūtīja atbalsta viedokli vēstulē Satiksmes ministrijai un Valsts kancelejai (atrodama šeit) par Autoceļu finansēšanas modeli.

2016. gada 10. augustā SM Ekspertu darba grupas sēdē par ceļu veiktspējas uzlabošanu tika prezentēti noslēdzošie priekšlikuimi, starp kuriem bija arī biedrības "Latvijas ceļu būvētājs" vēstulē Satiksmes ministrijai iesniegtie.

2016. gada 27. jūlijā biedrība LCB aktīvi diskutēja Ekspertu darba grupas sēdē par sagatavoto apkopojumu par darba grupā iesniegtajiem priekšlikumiem - Informatīvais ziņojums par Ekspertu darba grupas rīcības virzieniem.

2016. gada 6. jūlijā biedrības "Latvijas ceļu būvētājs" Valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš sniedza prezentāciju par Ceļu finansējumu Latvijā 2019. - 2023. gadā Satiksmes ministrijas Autoceļu padomes sēdē.

2016. gada 1. jūnijā LCB aizstāvēja savus priekšlikumus Ekspertu darba grupas sēdē.

2016. gada 25. maijā nosūtīja vēstuli Satiksmes ministrijai (atrodama šeit)  par nepieciešamajiem pasākumiem Latvijas ceļu tīkla sakārtošanai un priekšlikums stabilas finansēšanas nodrošināšanai, grozot likumu „Par Autoceļiem”.

2016. gada 11. maijā LCB aizstāvēja savus priekšlikumus Ekspertu darba grupā.

2016. gada 3. maijā LCB nosūtīja vēstuli Satiksmes ministrijai (atrodama šeit) sniedzot priekšlikumus par sakārtotu ceļu nozares likumdošanu, ilgtspējīga finansējuma ieviešanu, esošo resursu izmantošanas racionalizāciju.

2016. gada 28. aprīlī LCB nosūtīja vēstuli LR Valsts Prezidentam R.Vējonim, LR Premjeram M.Kučinskim, LR Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei (atrodams šeit) par Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu tiesisko regulējumu.

2016. gada 13. aprīlī LCB piedalījās Ekspertu darba grupā par ceļu veiktspējas nodrošināšanu, ceļu nozares finansējuma sistēmas sakārtošanu.

2016. gada 2. martā LCB piedalījās Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu „Pašvaldību ielu un ceļu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēto līdzekļu izlietojuma likumība un lietderība”.

2016. gada 17. februārī LCB tikšanās ar jauno Satiksmes ministru U.Auguli.

2016. gada 10. februārī LCB aicina Premjeru M.Kučinski neaizmirst jaunās valdības deklarācijā iekļaut piemirstos ceļus.

2016. gada 20. janvārī LCB organizēja vides objektus (nodokļu naudas mucas) pie Saeimas rādot, kas notiek ar autobraucēju samaksātajiem nodokļiem, lLai atbalstītu iniciatīvu "Par ceļiem bez bedrēm" un mudinātu Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas deputātus atbalstīt aktivitāti, kas cita starpā paredz arī Autoceļu fonda atjaunošanu.

2016. gada 26. janvārī LCB nosūtīja vēstuli  (atrodams šeit) ZZS Premjera kandidātam M.Kučinskim, aicinot paredzēt ilgtspējīga ceļu finansēšanas modeļa izstrādi valdības prioritātēs.

2015. gads:

2015. gada 21. decembrī LCB nosūtīja vēstuli Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai - V.Orlovam (atrodams šeit) par Saeimas koalīcijas deputātu ētikas normām

2015. gada 27. oktobrī LCB piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā par valsts budžetu 2016.gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam. Satiksmes ministrijas budžeta izdevumu daļa.

2015. gada 28. septembrī Biedrība LCB iesniedza Saeimas deputātiem, Saeimas priekšsedētājai I.Mūrniecei vēstules (atrodama šeit) par tiltu un ceļu posmu nolietojumu un piešķira katram pozīcijas deputātam savu ceļa posmu vai tiltu

2015. gada 16. septembrī Biedrība LCB piedalījās Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē par LCB vēstuli saistībā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam,Nacionālā attīstības plānu 2014.–2020. gadam un Deklarāciju par L.Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojums.

2015. gada 14. septembrī Biedrība LCB nosūtīja vēstuli (atrodama šeit) Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai par Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020.gadam un tā rādītāju neizpildi ceļu nozares finansējuma piešķiršanā.

2015. gada 12. augustā LCB nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentei L.Straujumai, Starpinstitucionālajai Valsts budžeta darba grupai (atrodama šeit) par Valsts budžeta izlietojuma plānošanu un ieguvumiem.

2014. gads:

2014. gada 22. novembrī biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” nepieciešamības dēļ vērsās pie Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas un Satiksmes ministra Anrija Matīsa ar vēstuli (atrodama šeit), kurā norāda, ka 2015. gada Valsts budžetā ceļu nozares finansējumam pazuduši solītie 42 miljoni euro.

2014. gada 2. jūlijā LCB kopā ar citām asociācijām nosūtījusi 12. Saeimas kandidējošām partijām piedāvājumu (atrodams šeit) slēgt vienošanos  par Autoceļu fonda atjaunošanas atbalstu Saeimā no partijas puses un pirms vēlēšanu periodā informatīvo atbalstu no Biedrību puses.

2014. gada 17. jūnijā LCB ir nosūtījusi vēstuli Ministru kabinetam parMK noteikumu projektu: “Kārtība, kādā veicami maksājumi valsts pamatbudžetā par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu un izlietojami iegūtie finanšu līdzekļi”. LCB norāda, ka ostu infrastruktūra ir cieši saistīta ne tikai ar valsts galvenajiem autoceļiem, bet arī ar pievedceļiem pie ostām. Tāpēc LCB rosina 10% nodokļus tērēt tieši ostu pievedceļiem, nevis vienmērīgi izkliedēt pa visu valsts ceļu tīklu, pazeminot ostu konkurētspēju Baltijas jūras reģionā. Pilna vēstule atrodama šeit.

2014. gada 31. martā LCB nosūtīja atkārtotu vēstuli Premjerei L.Straujumai (atrodama šeit) ar ierosinājumu valstī izstrādāt un realizēt vienotu politiku, plānojot, projektējot, būvējot, uzturot un uzraugot ceļus un tiltus Latvijā.

2014.g. 21. martā saņemta atbilde no Ministru prezidentes padomnieces juridiskajos jautājumos I.Skrodeles, ka LCB vēstuli pārsūta Satiksmes ministrijai tālākām darbībām.

LCB nosūtīja 2014.g. 5. martā vēstuli (atrodama šeit) Premjerei L.Straujumai ar aicinājumu izveidot speciālu darba grupu, kurai uzdotu trīs mēnešu laikā izstrādāt pamatnostādnes „Par Latvijas ceļu un tiltu administrēšanas un finansēšanas sistēmas pilnveidošanu”.

2013. gads:

Saeimas Pieprasījuma komisija tika atsūtījusi aicinājuma vēstuli, LCB piedalīties komisijas sanāksmē 2013.g. 18. decembrī, lai apspriestu ceļa P-11 nepieciešamos remontdarbus Limbažu novadā.

LCB piedalījās 2013.g. 26. novembrī Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu Satiksmes ministrijā.

2013.g. 11. novembrī Biedrība LCB, pēc vairākkārtējiem aicinājumiem un vēstulēm valdībai un frakcijām, saņēmusi Vienotības frakcijas vadītāja Dz.Zaķa vēstuli, kurā tika apsolīts, ka ceļu nozarei finansējums nākamajos gados tiks palielināts un informēja par 2014. gada ceļu nozarei atvēlēto finansējumu.

LCB piedalās Saeimas komisijas sēdē

2013. gada 16. oktobrī LCB vadība piedalās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kurā tika izskatīts likumprojekts „Par valsts budžetu 2014.gadam” (uz 1.lasījumu) Satiksmes ministrijas budžeta izdevumu daļa.

Vēstule Ministru kabinetam

Biedrība vērš Ministru Kabineta uzmanību uz nepieciešamiem būtiskiem labojumiem un/vai papildinājumiem Transporta attīstības pamatnostādnēs un 2013. gada 21. maija sēdē iekļauto darba kārtības punktu “Par informatīvo ziņojumu par „Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014. – 2020.gadam” un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu”. Pilna LCB vēstule Nr. 6/13 apskatāma zemāk.

LCB tiekas ar Satiksmes ministru

Pārrunāta kritiskā situācija ar ceļu būves nozares finansējumu un efektīviem risinājumiem. LCB pārstāvji ir neizpratnē par to, kāpēc Ministru prezidents nav respektējis Satiksmes ministra lūgumu un 2013. gada 19. februāra Ministru kabineta sēdes darba kārtībā nav iekļāvis Satiksmes ministrijas iesniegto jautājumu par ceļu nozares ilgtermiņa finansēšanas modeļiem.

Biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs” atklāta vēstule Premjeram un Ministriem

Finanšu ministrijā uzsākot darbu pie likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014. gadam”, ceļu būvētāji nozares vārdā vērš Ministru uzmanību pastāvīgi nepietiekamajam valsts finansējumam valsts atbildībā esošo ceļu uzturēšanai. Pilna LCB vēstule Nr. 2/13 apskatāma zemāk.

Ceļu būvētāji saņem Dombrovska solījumu aizstāvēt nozares intereses Briselē

2013. gada 5. februārī biedrības „Latvijas ceļu būvētājs” (LCB), pārstāvji, tiekoties ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, saņēma viņa solījumu nelokāmi aizstāvēt nozares, kā arī visu autoceļu lietotāju intereses Briselē. V.Dombrovskis 7. un 8. februārī Briselē piedalījās sarunās ar Eiropas Padomes pārstāvjiem par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apmēriem, ko Latvija varētu saņemt 2014.-2020. gadā. Ceļu būvnieki ar Ministru prezidentu arī apsprieda nepieciešamību pilnā apmērā novirzīt ieņēmumus no autoceļu un akcīzes nodokļiem ceļu būves nozarei.

LCB brīdināja par katastrofu, kas ar Latvijas ceļiem var notikt nepietiekama finansējuma gadījumā

2013.gada 31. janvārī notika preses konference, kurā ceļu būves nozarē strādājošo uzņēmumu pārstāvji vērsa uzmanību uz gadiem ieilgušo degradējošo situāciju Latvijas ceļu nozarē, tās cēloņiem, kā arī iespējamo situācijas risinājumu, lai izvairītos no paredzamā finanšu kraha, kas nozarei draud jau 2014. gadā.

Satiksmes ministra atbilde uz LCB atklāto vēstuli

Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" 2013. gada 29. janvārī ir saņēmusi Satiksmes ministra A.Roņa atbildes vēstuli uz biedrības LCB 2012. gada 14. decembra atklāto vēstuli Nr. 31/12 par autoceļu nozares finansējumu. Ministrs atgādina par 2012. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdi, kurā pieņēma zināšanai Satiksmes ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu "Par valsts autoceļu finansēšanas modeli" un nolēma finansēšanas modeli izskatīt 2014. gada valsts budžeta sagatavošanas procesā.