Elektroniskā darba laika uzskaite

2018. gada 22. janvārī LCB iesniedza Ekonomikas ministrijai vēstuli (atrodama šeit) par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kurā iebilst pret ministrijas sagatavotajiem grozījumiem par sodu aprēķiniem saistībā ar Elektronisko darba laika uzskaites sistēmu.

2017. gada 24. oktobrī Finanšu ministrijai tika iesniegti Biedrības LCB priekšlikumi grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām” XIV nodaļai „Elektroniskās informācijas uzskaite būvlaukumā un tās izmantošana”

2017. gada 23. oktobrī notika Biedrības LCB iekšējā Biedru speciālistu darba grupas sapulce par iesneidzamajiem priekšlikumiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", lai pilnveidotu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu atbilstoši ceļu un tiltu būvniecības nozares specifikai.

 2017. gada 6. oktobrī Biedrība LCB tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu ceļiniekiem interesējošos jautājumus par specifiskām situācijām, kas ceļu būvē būs sagaidāmas elektroniskās darba laika uzskaites ieviešanas saistībā.

2017. gada 28. augustā LCB vēstulē uzdeva elektroniskā darba laika sistēmas plānotajiem kontrolētājiem Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, Būvniecības valsts kontroles birojam skaidrot kā tiks kontrolēta elektroniskā darba laika uzskaite nenorobežotos būvlaukumos? (atrodams šeit)

2017. gada 13. maijā Biedrība LCB iesniedza Ekonomikas ministrijai vēstuli par grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kurā norāda uz vairākām būtiskām neskaidrībām, kurus normatīvajos aktos neatrunājot, jaunais regulējams nav ieviešams. (atrodams šeit)