Būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības

2018. gada 27. martā Biedrība LCB iesniedza Satiksmes ministrijai un VAS "Latvijas Valsts ceļi" vēstuli, kurā precīzi formulēti jau sanāksmē izteiktie priekšlikumi  Ministru kabineta projektam "Valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgās prasības".

2018. gada 20. martā LCB piedalījās Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Valsts ceļi" organizētajā sanāksmē par kvalitātes noteikumiem, kurā LCB izteica iepriekš iesniegtos priekšlikumus, kā arī sanāksmes laikā radušos jaunus priekšlikumus noteikumiem.

2018. gada 14. martā Biedrība iesniedza Satiksmes ministrijai vēstuli ar priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu projektam "Valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgās prasības".

2017. gada 1. decembrī Biedrība LCB iesniedza VAS "Latvijas Valsts ceļi" priekšlikumus topošajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgās prasības".

2017. gada 1. martā LCB piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komitejas sēdē, lai aizstāvētu ceļu un tiltu būvnieku nostāju par autoceļu un ielu būvdarbu kvalitātes prasību MK noteikumiem.

2016. gada 27. oktobrī Biedrība LCB nosūtījusi vēstuli Satiksmes ministrijai (atrodama šeit) par grozījumi likumā „Par autoceļiem”, kurā sniedz atbalsta atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projekta „Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam” atcelšanu un rosina vienlaicīgi Saeima izskatīt arī grozījumi likumā „Par autoceļiem” saistībā ar Informatīvā ziņojumā par autoceļu finansēšanas modeli izteikto priekšlikumu veikt grozījumus likumā "Par Autoceļiem" 12. panta (4) daļā.

2015. gada 18. maijā LCB nosūtīja vēstuli Valsts kancelejai un Satiksmes ministram A.Matīsam (atrodama šeit) par iebildumiem pret MK noteikumu projektu “Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam“.

Premjerei L.Straujumai un Satiksmes ministram A.Matīsam LCB iesniedza vēstuli (atrodama šeit) 2014. gada 15. oktobrī par atkārtotu aicinājumu nevirzīt MK noteikumu projektu „Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam" un nosūtīt atpakaļ SM Noteikumu projekta precizēšanai un saskaņošanai ne tikai ar LCB, bet arī ar pašvaldībam un komersantu pārstāvjiem.

2014.g. 12. jūnijā LCB nosūtīja vēstuli Valsts kancelejas juriskonsultantam K.Pogam, Pārresoru koordinācijas centra vadītājam P.Vilkam,  Latvijas Pašvaldību savienībai par MK noteikumu projektu „Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam.

LCB nosūtīja vēstuli 2014.g. 2. jūnijā Satiksmes ministram A.Matīsam un VAS "Latvijas Valsts ceļi" valdes priekšsēdētājam J.Langem (atrodama šeit) par MK noteikumu izskatīšanas MK sēdē atlikšanu. Tā kā Valsts kanceleja tika sagatavojusi atzinumu par noteikumu projektu, tad LCB vēstule tika sūtīta 2014. gada 12. jūnijā arī Valsts kancelejai, Pārresoru koordinācijas centram, Latvijas Pašvaldību savienībai.

2014. gada 29. janvārī LCB nosūtījusi vēstuli Latvijas Valsts ceļiem par LCB priekšlikumiem MK noteikumiem.

Saistībā ar likuma „Par autoceļiem” grozījumiem un Būvniecības likuma redakciju Satiksmes ministrija sagatavojusi MK noteikumu projektu „Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam" pret kuru Biedrība LCB pilnībā iebilst virzīt noteikumus apstiprināšanai.