Ceļu nozares finansējums

2017. gada 28. februārī LCB piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komitejas sēdē par ilgtspējīgu autoceļu finansējuma modeli, kurā sniedza prezentāciju par ceļu finansējuma krīzi.

2017. gada 23. janvārī Biedrība LCB iesniedza vēstuli Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājam V.Orlovam, Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas priekšsēdētājai L.Straujumai (atrodams šeit) par kritisko situāciju NAP uzdevumu izpildē un MK nevēlēšanos to mainīt.

2016. gads:

2016. gada 13. decembrī LCB iesūtīja vēstuli Satiksmes ministram U.Augulim, Satiksmes ministrijas Valsts sekretāram K.Ozoliņam, Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktoram T.Vectirānam (atrodama šeit) par Informatīvo ziņojumu par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu.

2016. gada 17. oktobrī Biedrība LCB iesniedza Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei Portfeli ar ceļu nolietokuma aktiem Saeimas deputātiem (vēstule atrodams šeit).

Būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības

2017. gada 1. martā LCB piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komitejas sēdē, lai aizstāvētu ceļu un tiltu būvnieku nostāju par autoceļu un ielu būvdarbu kvalitātes prasību MK noteikumiem.

2016. gada 27. oktobrī Biedrība LCB nosūtījusi vēstuli Satiksmes ministrijai (atrodama šeit) par grozījumi likumā „Par autoceļiem”, kurā sniedz atbalsta atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projekta „Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam” atcelšanu un rosina vienlaicīgi Saeima izskatīt arī grozījumi likumā „Par autoceļiem” saistībā ar Informatīvā ziņojumā par autoceļu finansēšanas modeli izteikto priekšlikumu veikt grozījumus likumā "Par Autoceļiem" 12. panta (4) daļā.

Solidārā atbildība

2017. gada 18. janvārī Biedrība LCB aizstāv iesniegtos priekšlikumus par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē.

2017. gada 17. janvārī LCB iesūtīja Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājam Romānam Naudiņam, Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietniekam Edmundam Valantim un Būvniecības Padomei vēstuli, kurā LCB savus priekšlikumus sagatavotajiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām".

2016. gada 25. oktobrī tikšanās ar Saeimas frakcijas deputātiem, skaidrojot negatīvo likuma grozījumu ietekmi uz praktisko būvniecības darbību.

2016. gada 23. septembrī biedrības LCB valdes priekšsēdētājs A.Bērziņš piedalās LR Ministru kabineta sēdē, kur spēcīgi protestē pret likumprojekta pieņemšanu, norādot, ka nav skaidri noteikts un sakārtots process, kuru papildus uzliek būvuzņēmējam.

2016. gada 23. septembrī LCB atkārtoti iesūtīja Finanšu ministrijai vēstuli, kurā norāda uz nepatiesībām likumprojekta Anotācijā un paskaidrojumu kā Latvijas situācija atšķiras no citu kaimiņvalstu likumdošanas, kuru sakārtotība ir veidota secīgi.

2016. gada 14. septembrī Biedrība LCB iesūtīja Finanšu ministrijai protesta vēstuli PRET grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kuros būvniecības nozarei tiek uzlikts papildus slogs un pārlikti Valsts ieņēmumu dienesta pienākumi uzraudzīt citu uzņēmumu nodokļu nomaksu.

Būvinženieru sertificēšana

2016. gada 22. septembrī Biedrība LCB iesniedz Latvijas Būvinženieru savienībai vēstuli par būvinženieru - būvdarbu vadītāju sertifikācijas priekšnoteikumiem, mācību priekšmetiem un kredītpunktiem.

2016. gada 9. augustā Latvijas būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas sēdē tika atestēti šādi LCB eksperti darbam ceļu un tiltu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikācijas procesā:

1. Aldis Putniņš 2. Aldis  Vīgulis 3. Dainis  Cunskis  4. Eižens  Tiltiņš  5. Guntars  Briedis  6. Juris Krupinskis   7. Uldis Dātavs.

2016. gada 25. jūlijā notika biedrības "Latvijas ceļu būvētājs" un Latvijas Būvinženieru savienības tikšanās par LCB ekspertiem būvinženieru sertifikācijas procesā.

2016. gada 21. jūnijā biedrība LCB nosūta vēstuli Latvijas Būvinženieru savienībai par LCB ekspertiem ceļu un tiltu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikācijas procesā.

Likums "Par Autoceļiem"

2016. gada 25. maijā nosūtīja vēstuli Satiksmes ministrijai par nepieciešamajiem pasākumiem Latvijas ceļu tīkla sakārtošanai un priekšlikums stabilas finansēšanas nodrošināšanai, grozot likumu „Par Autoceļiem”.

2015. gada 16. februārī sabiedrisko organizāciju – biedrības “Latvijas Ceļu būvētājs” (LCB), Latvijas Pašvaldību savienības (LPS), Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) un Latvijas Motoklubu asociācijas (LMA) - pārstāvju tikšanās ar frakcijas "VIENOTĪBA" pārstāvjiem. Tikšanās notika pēc sabiedrisko organizāciju iniciatīvas, lai tiktu skaidrībā, kāpēc netiek pildīts 2014.g. 5. septembra parakstītās vienošanās 4. punkts, kas paredz “harmonizēt ar nodokļiem un nodevām saistītos normatīvos aktus, kuri skar autoceļu būvi un to lietotājus".

2015. gada 9. februārī LCB nosūtīja atbildes vēstuli frakcijai "VIENOTĪBA" atgādinot par noslēgto vienošanos un sarunas galveno tēmu - grozījumi likumā „Par Autoceļiem” un zaudējumu apmēru kopš Autoceļu fonda likvidēšanas 2004. gadā, kas sasniedz jau 3,745 milj. EUR.

2015. gada 19. janvārī biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" saņēmusi vēstuli no 12. Saeimas frakcijas "VIENOTĪBA", kurā neatbild uz galveno jautājumu par LCB dotajiem grozījumiem likumā „Par Autoceļiem” 12.(4) pantā, bet sniedz vispārējas lietas par ceļu nozari.