Jaunais profesionālis 2017

2017. gada 27. - 28. aprīlī Saldus tehnikumā notika profesionālās meistarības konkurss ceļu būves profesijā „Jaunais Profesionālis 2017”. Konkursā varēja piedalīties jaunieši, kas apgūst 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa Ceļu būvtehniķa profesiju. Konkursā piedalījās audzēkņi no Saldus tehnikuma, Smiltenes tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma. Konkursa atbalstīšanā iesaistījās arī biedrība "Latvijas ceļu būvētājs". Konkursa „Jaunais Profesionālis 2017” skolu komandu kopvērtējumā bija šādi rezultāti:

1.vieta ir Saldus tehnikums,
2.vieta ir Daugavpils Būvniecības tehnikums,
3.vieta ir Smiltenes tehnikums.

 Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" īpaši vēlas pateikties LCB Biedriem, kas atbalstīja konkursu - SIA "Aizputes ceļinieks",  SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība"Igate"", SIA "Roadeks", SIA "Saldus ceļinieks".

        

Ceļu nozares finansējums

2017. gada 28. februārī LCB piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komitejas sēdē par ilgtspējīgu autoceļu finansējuma modeli, kurā sniedza prezentāciju par ceļu finansējuma krīzi.

2017. gada 23. janvārī Biedrība LCB iesniedza vēstuli Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājam V.Orlovam, Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas priekšsēdētājai L.Straujumai (atrodams šeit) par kritisko situāciju NAP uzdevumu izpildē un MK nevēlēšanos to mainīt.

2016. gads:

2016. gada 13. decembrī LCB iesūtīja vēstuli Satiksmes ministram U.Augulim, Satiksmes ministrijas Valsts sekretāram K.Ozoliņam, Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktoram T.Vectirānam (atrodama šeit) par Informatīvo ziņojumu par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu.

2016. gada 17. oktobrī Biedrība LCB iesniedza Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei Portfeli ar ceļu nolietokuma aktiem Saeimas deputātiem (vēstule atrodams šeit).

Par ceļu būvdarbu vadītāju izglītību

  1. gada 6. februāris

Biedrība „Latvijas ceļu būvētājs” sniedza viedokli par Rīgas celtniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām saistībā ar ceļu būvdarbu vadītāju izglītošanu, kuru var apskatīt zemāk pielikumā. 

Būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības

2017. gada 1. martā LCB piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komitejas sēdē, lai aizstāvētu ceļu un tiltu būvnieku nostāju par autoceļu un ielu būvdarbu kvalitātes prasību MK noteikumiem.

2016. gada 27. oktobrī Biedrība LCB nosūtījusi vēstuli Satiksmes ministrijai (atrodama šeit) par grozījumi likumā „Par autoceļiem”, kurā sniedz atbalsta atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projekta „Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam” atcelšanu un rosina vienlaicīgi Saeima izskatīt arī grozījumi likumā „Par autoceļiem” saistībā ar Informatīvā ziņojumā par autoceļu finansēšanas modeli izteikto priekšlikumu veikt grozījumus likumā "Par Autoceļiem" 12. panta (4) daļā.

Solidārā atbildība

2017. gada 18. janvārī Biedrība LCB aizstāv iesniegtos priekšlikumus par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē.

2017. gada 17. janvārī LCB iesūtīja Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājam Romānam Naudiņam, Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietniekam Edmundam Valantim un Būvniecības Padomei vēstuli, kurā LCB savus priekšlikumus sagatavotajiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām".

2016. gada 25. oktobrī tikšanās ar Saeimas frakcijas deputātiem, skaidrojot negatīvo likuma grozījumu ietekmi uz praktisko būvniecības darbību.

2016. gada 23. septembrī biedrības LCB valdes priekšsēdētājs A.Bērziņš piedalās LR Ministru kabineta sēdē, kur spēcīgi protestē pret likumprojekta pieņemšanu, norādot, ka nav skaidri noteikts un sakārtots process, kuru papildus uzliek būvuzņēmējam.

2016. gada 23. septembrī LCB atkārtoti iesūtīja Finanšu ministrijai vēstuli, kurā norāda uz nepatiesībām likumprojekta Anotācijā un paskaidrojumu kā Latvijas situācija atšķiras no citu kaimiņvalstu likumdošanas, kuru sakārtotība ir veidota secīgi.

2016. gada 14. septembrī Biedrība LCB iesūtīja Finanšu ministrijai protesta vēstuli PRET grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kuros būvniecības nozarei tiek uzlikts papildus slogs un pārlikti Valsts ieņēmumu dienesta pienākumi uzraudzīt citu uzņēmumu nodokļu nomaksu.