Partija „Vienotība” paraksta vienošanos par Autoceļu fonda atjaunošanu

 Četrām sabiedriskajām organizācijām - biedrībai „Latvijas Ceļu būvētājs”, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijai un Latvijas Motoklubu asociācijai sarunu procesā arī ar partiju „Vienotība” ir izdevies vienoties par apņemšanos atjaunot Autoceļu fondu.

 Piektdien, 2014. gada 5. septembrī vienošanos parakstīja partijas „Vienotība” deleģētais pārstāvis, satiksmes ministrs Anrijs Matīss. Sabiedriskajām organizācijām un „Vienotībai” sarunu procesā izdevās sagatavot vienošanās tekstu, kas ir pieņemams abām pusēm.

LCB norāda uz pretrunām nodokļu likumos pirmajā Autoceļu padomes sēdē

2014. gada 5.septembrī, Satiksmes ministrijā (SM) notika atjaunotās Autoceļu padomes pirmā sēde, kurā tika spriests par ilgtermiņa valsts ceļu sakārtošanas programmu, kā arī par 2015.gada plānu.

Biedrības „Latvijas ceļu būvētājs” (LCB) valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš informēja par pretrunām vairākos ar ceļu likumdošanu saistītos normatīvajos aktos. Izpētot situāciju, LCB secināja, ka ceļu infrastruktūru reglamentējošo likumu normas ir pretrunīgas, savstarpēji izslēdzošas, nekonsekventas un neveicina tiesiskumu valstī. Tāpat A.Bērziņš atzina, ka esošais likumdošanas ietvars bremzē ceļu kā valsts infrastruktūras mugurkaula attīstību pretēji definētajiem ekonomiskās, sociālo pakalpojumu nodrošināšanas un drošības attīstības mērķiem.

Sabiedriskās organizācijas Kampara "sarediģēto" vienošanos uzskata par bezjēdzīgu

Iepazīstoties 2014. gada 26. augustā ar partijas “Vienotība” ģenerālsekretāra Arta Kampara rediģēto vienošanās par Autoceļu fonda atjaunošanu tekstu, ir pieņēmušas lēmumu to neparakstīt, jo šādas saturiski tukšas un deklaratīvas vienošanās parakstīšanu uzskata par bezjēdzīgu.
Sabiedriskās organizācijas uzskata, ka "Kampara redakcijas" būtība ir turpināt ceļu nozari barot ar nekonkrētiem solījumiem, saglabājot situāciju, kad nozarei katru gadu ir jālūdzas politiķu labvēlība un tā nevar rēķināties ar prognozējamu finansējumu, lai savlaicīgi plānotu darbus.

Atšķirībā no četru sabiedrisko organizāciju piedāvātās vienošanās par Autoceļu fonda atjaunošanu teksta "Kampara redakcija" neparedz atjaunot Autoceļu fondu kā iezīmētu ilgtermiņa valsts budžeta programmu ceļu uzturēšanai, tā vietā apgalvojot, ka izeju no strupceļa radīšot valdībā neapstiprināta un nevienam nesaistoša ceļu sakārtošanas programma.

Parakstīta jau sestā vienošanās par Autoceļu fonda atjaunošanu

  2014. gada 13.augustā sabiedriskās organizācijas - biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs”, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija un Latvijas Motoklubu asociācija ir parakstījušas vēl vienu vienošanos par Autoceļu fonda atjaunošanu.

  Vienošanās tika parakstīta ar partiju „No sirds Latvijai”, un šo dokumentu parakstīja partijas priekšsēdētāja Inguna Sudraba. Līdz ar to patlaban šo vienošanos parakstījuši jau seši politiskie spēki.

„Mēs patiesi priecājamies, ka vairākas partijas jau ir izrādījušas iniciatīvu ceļu labiekārtošanas jautājumā. Mēs ar plānoto akciju priekšvēlēšanu periodā noteikti atbalstīsim šīs partijas, kuras ir publiski paudušas savu atbalstu Autoceļa fonda atjaunošanai,” atzīmē biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs” izpilddirektors Zigmārs Brunavs.

Apstiprina Autoceļu padomes nolikumu

Pēc biedrības "Latvijas ceļu būvētājs (LCB) iniciatīvas un vāirākārtējiem aicinājumiem Valdībai, Premjerei, Satiksmes ministram 2014. gada 5.augustā Ministru kabinets (MK) apstiprinājis Autoceļu padomes nolikumu. MK noteikumu projekts "Autoceļu padomes nolikums" paredz izveidot Autoceļu padomi, kuras sastāvā ietilps valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas. Projekts nosaka, ka izveidotās Autoceļu padomes funkcijās ietilpst valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldības institūciju un nevalstisko organizāciju darbības autoceļu jomā koordinēšana un autoceļu uzturēšanas, atjaunošanas un pārbūves finansēšanas atbilstoši valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem koordinēšana. Lasīt tālāk.